Chính sách đổi trả bảo hành.

Chính sách đổi trả bảo hành.

  1. Sản phẩm lỗi do HTX DAO PHÚC SEN sản xuất

 

  • Trong tuần đầu tiên ( tính từ ngày nhận được hàng)
  • Từ sau thời gian đổi trả của tuần đầu tiên:

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng loại sản phẩm). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch).

Hoặc:

HTX DAO PHÚC SEN  hoàn lại tiền sản phẩm với mức giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

Gửi sản phẩm bảo hành theo quy định của HTX DAO PHÚC SEN. ( khách hàng chịu 50% trên tổng chi phí liên quan đến việc vận chuyển bảo hành )

Hoặc:

HTX DAO PHÚC SEN hoàn lại tiền với mức phí thêm 8.5% so với tuần thứ 1 (80%).

 

VD: tháng thứ 2 hoàn lại với giá 71.5% ( 80 – 8.5 = 71.5)giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 63%.....

  1. Sản phẩm không lỗi ( không phù hợp với nhu cầu khách hàng)

 

  • Tuần đầu tiên ( kể từ khi nhận hàng)
  • Sau tuần đầu tiên trở đi

 

HTX DAO PHÚC SEN hoàn lại tiền với mức phí thêm 8.5% so với tuần thứ 1 (80%)

VD: tháng thứ 2 hoàn lại với giá 71.5% ( 80 – 8.5 = 71.5)giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 63%.....

 

  1. Sản phẩm lỗi do người sử dụng:

( không sử dụng đúng công năng, sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng )

 

 

- không đổi trả, không bảo hành.

- Hỗ trợ bảo hành sản phẩm ( mọi chi phí liên quan đến bảo hành, sửa chữa…. khách hàng chịu)

- không đổi trả, không bảo hành.

- Hỗ trợ bảo hành sản phẩm ( mọi chi phí liên quan đến bảo hành, sửa chữa…. khách hàng chịu)

 

ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ, BẢO HÀNH.

  • Còn đầy đủ hộp sản phẩm. ( mất hộp thu 5% trên hóa đơn)
  • Còn đầy đủ phiếu bảo hành.
  • Không bảo hành, đổi trả sản phẩm khi mất phiếu bảo hành, hóa đơn.

 
Zalo kepdyko