Dao phúc sen có tốt, sự thật là

Dao phúc sen có tốt, sự thật là

DAO PHUC SEN HTX 06/12/2018

Dao phúc sen của người Tày - Nùng ở Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng),  Dao phúc sen tự bao đời nay, nghề rèn nông cụ với các sản phẩm: dao, kéo, cuốc, liềm… đã gắn chặt với cuộc sống của bà con. Nghề rèn nông cụ ở Phúc Sen đến...


 
zalo